Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


gambaran keseluruhan min skor dimensi kognitif. 133 Tahap Literasi Komputer Pelajar Sekolah Menengah di Kedah JADUAL 1. Min bagi item sikap Nombor Perkara Min Item 20 Saya berasa senang hati berada di dalam persekitaran komputer 4.13 21 Saya berasa selesa berinteraksi dengan komputer 4.08 22 Belajar komputer menjemukan saya 4.12 23 Saya suka belajar komputer 4.34 24 ialah 15 (dengan 7 kekerapan) dan skor tertinggi ialah 75 (dengan 5 kekerapan). Dengan menjadikan 45 (15 × 3) sebagai pemisah di antara mahir dengan tidak mahir, didapati 25.78% responden berada dalam kategori tidak mahir dan hanya 74.21% responden berada dalam kategori mahir. Jadual 5 menunjukkan taburan responden mengikut skor min dan tahap kemahiran. JADUAL 5. Taburan responden mengikut skor


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


tahap kecenderungan gaya pembelajaran di kalangan responden semasa pembelajaran komputer. Hasil analisis data adalah seperti dalam Jadual 1. Berdasarkan Jadual 1, nilai min skor bagi semua tahap kecenderungan gaya pembelajaran berada di tahap sederhana tinggi ( 3.00 >X ). Ini menunjukkan bahawa responden mempunyai kecenderungan terhadap semua tahap gaya pembelajaran yang dikaji. Terdapat tahap kecenderungan gaya pembelajaran 155 Gaya Pembelajaran Komputer Guru


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


tahap kecenderungan gaya pembelajaran di kalangan responden semasa pembelajaran komputer. Hasil analisis data adalah seperti dalam Jadual 1. Berdasarkan Jadual 1, nilai min skor bagi semua tahap kecenderungan gaya pembelajaran berada di tahap sederhana tinggi ( 3.00 >X ). Ini menunjukkan bahawa responden mempunyai kecenderungan terhadap semua tahap gaya pembelajaran yang dikaji. Terdapat tahap kecenderungan gaya pembelajaran 155 Gaya Pembelajaran Komputer Guru


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


pembelajaran. Sekiranya ahli ilmu lembab dan tidak berfungsi secara sepatutnya, perkembangan dan keberkesanan ilmu dalam kehidupan masyarakat akan terjejas. Peranan guru juga adalah untuk mempertingkatkan segala potensi anak didik yang berada di bawah didikannya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi untuk peningkatan potensi ini secara padu maka guru memerlukan kepada kelengkapan diri yang cukup untuk memikul tanggungjawab itu (Abdul popular yang selalu diguna oleh guru-guru agama. DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengajaran Pengetahuan Agama Islam yang dijalankan di sekolah-sekolah menengah di daerah Brunei-Muara berada pada tahap yang sederhana iaitu tahap keberkesanannya belum mencapai tahap yang maksima. Daripada dapatan hasil temu duga, guru-guru agama memberikan pendapat mereka bahawa untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan pengajaran Pengetahuan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


dalam strategi KPK dengan pencapaian kognitif pelajar? METODOLOGI KAJIAN Kajian yang dijalankan adalah berbentuk eksperimen kuasi yang melibatkan 145 pelajar kursus Pengantar Perakaunan Kewangan dari sebuah IPTA. Seramai 73 pelajar berada dalam kumpulan eksperimen yang melalui strategi pembelajaran berasaskan Kitaran Pembelajaran Kolb ( KPK)/ Inventori Gaya Pembelajaran Kolb dan 72 pelajar berada dalam kumpulan pembelajaran tradisional ( PT). Pembolehubah bersandar kajian ini adalah pencapaian kognitif yang terbahagi kepada dua aras. Kemahiran teknikal mewakili kemahiran kognitif yang lebih rendah iaitu aras pengetahuan, pemahaman dan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


pelajar lelaki dan kebarang- kalian pelajar perempuan meneruskan pendidikan ke tahap menengah atas adalah lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Di samping itu, statistik di Australia pula menunjukkan bahawa pelajar perempuan berada dalam kedudukan yang lebih baik berbanding pelajar lelaki. Jules dan Kutnick (1997) melaporkan bahawa fenomena yang serupa turut dialami di Trinidad dan Tobago dengan kadar keciciran yang tinggi di kalangan pelajar perempuan, pelajar lelaki lebih terpengaruh untuk meninggalkan alam persekolahan dan menyertai sektor pekerjaan yang menawarkan peluang untuk mendapatkan wang. Keadaan tersebut menyebabkan pelajar lelaki kurang menumpukan perhatian untuk terus berada di sekolah berbanding pelajar perempuan yang lebih mempunyai matlamat yang lebih khusus dalam pendidikan. Dengan kata lain, aspirasi dan motivasi yang dimiliki pelajar mempengaruhi tindakan yang dilakukan seperti yang dilaporkan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berada

Puisi
 

Sesudah malam bulan cerah,
     Bintang jua tumpang berada;
Jangan adik duk ambil susah,
     Abang ada di depan mata.Lihat selanjutnya...
Peribahasa
132

Between a rock and a hard place

Berada dalam dilemma untuk membuat pilihan kerana kedua-dua pilihan yang ada tetap akan mendatangkan masalah.

Lalu hangus, surut layu

The volcanic mud that gushed out from the underground has devoured the whole village. In a desperate move to save the village, the government decided to divert the mud flow to the nearby sea. But the action caused an uproar among the fisherman who worried

Lumpur gunung berapi yang memancut keluar dari perut bumi telah menenggelamkan seluruh kampung. Untuk menyelamatkan kampung itu, kerajaan telah mengambil langkah terakhir untuk mengalihkan lumpur itu ke arah laut yang berhampiran. Namun tindakan ini telah menimbulkan kekecohan dalam kalangan nelayan yang bimbang periuk nasi mereka akan terjejas. Keadaan ini membuatkan kerajaan berasa serba salah kerana hendak lalu hangus, surut layu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...