Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Katan ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


semasa pembelajaran komputer? 1. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan jantina? 2. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan opsyen? METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian ini ialah kaedah tinjauan. Populasi kajian ialah guru-guru pelatih dari maktab-maktab perguruan di Lembah Klang. Tinjauan ini akan menggunakan soal selidik sebagai alat untuk mengumpul data. Populasi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


semasa pembelajaran komputer? 1. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan jantina? 2. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan opsyen? METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian ini ialah kaedah tinjauan. Populasi kajian ialah guru-guru pelatih dari maktab-maktab perguruan di Lembah Klang. Tinjauan ini akan menggunakan soal selidik sebagai alat untuk mengumpul data. Populasi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


Pengetahuan Agama Islam. Sementara itu juga telah dijalankan pencerapan kepada seramai 15 orang guru agama sepanjang pengajaran mereka di dalam bilik darjah. Tindakbalas responden di dalam soal selidik dihurai dalam bentuk deskriptif yang diproses mengikut kiraan kekerapan dan peratusan. Sementara hasil dapatan daripada temu duga dan pencerapan dihuraikan dalam bentuk diskriptif dan peratusan. Soal selidik kepada guru-guru agama dan para pelajar mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A berkenaan perlaksanaan pengajaran Pengetahuan Agama Islam, Bahagian B tentang kaedah yang kerap


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


60 76.38 5.81 Pengetahuan Kognitif 698 25 70 45 15.88 7.13 Kemahiran 698 15 75 60 50.40 10.86 Jadual 7 menunjukkan min skor dalam bentuk peratus bagi setiap bahagian literasi komputer. Min skor yang paling dominan dalam ukuran tahap literasi komputer ialah pada bahagian pengetahuan kognitif iaitu 79.4%. Min skor bagi bahagian kemahiran dan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


kumpulan ini. MODEL PEMBELAJARAN KOLB Model Pembelajaran Kolb adalah satu model pembelajaran pengalaman yang telah mendapat perhatian berbagai bidang pengajian khususnya yang memerlukan latihan amali. Model ini dapat dijelaskan dalam bentuk satu kitaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Kolb (1984) menerangkan dimensi pertama pada paksi menegak adalah dimensi menerima maklumat iaitu sama ada secara pengalaman konkrit iaitu dengan merasai atau pembelajaran tidak seharusnya digunakan bagi melabel pelajar. Sebaliknya maklumat tentang gaya pembelajaran adalah lebih bermakna sekiranya ia digunakan sebagai satu sumber kekuatan pelajar yang dapat menjadi input penting dalam reka bentuk kurikulum dan strategi pengajaran. Perkaitan yang tinggi di antara pencapaian kemahiran kognitif aras rendah dan tinggi dengan fasa eksperimentasi aktif menunjukkan bahawa pelajar perlu diberi peluang menguji dan mengaplikasi teori


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


ketika mempelajari BM DLK berdasarkan jantina? 2. Apakah strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh peserta kajian untuk mempelajari BM dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis ketika DLK? METODOLOGI REKA BENTUK Kajian kes ini dijalankan terhadap empat orang pelajar cemerlang dan empat pelajar lemah dalam mata pelajaran BM. Pelajar dipilih berdasarkan gred keputusan BM dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah. Pelajar cemerlang


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bentuk

Puisi
 

asdf asdf asd afasdf asfLihat selanjutnya...