Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ; Kependekan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


PEMBELAJARAN Terdapat banyak pendapat tentang definisi pembelajaran. Ada pendapat yang melihat pembelajaran sebagai mengekalkan pengetahuan, ada yang melihatnya sebagai proses memperoleh kemahiran dan ada juga yang berpendapat bahawa pembelajaran adalah asas memahami dan bertindak balas terhadap persekitaran (Turner 1999). Turner juga berpendapat bahawa pelajar perlu membentuk pola atau gaya pembelajaran bagi membolehkan mereka mencapai objektif pembelajaran. Pendidik yang berusaha memahami gaya pembelajaran pelajar lebih awal, boleh menggunakannya bagi membaiki kelemahan pelajar dan menjadikannya sebagai asas untuk membina kekuatan pengajaran. Bourner (1997), seorang pakar dalam bidang kaedah pengajaran telah menyenaraikan enam matlamat pengajaran dan pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi ( IPT) iaitu penyebaran pengetahuan terkini, pembangunan kemahiran


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


bahawa guru- guru pelatih KPLI mempunyai ciri-ciri pelajar dewasa di mana menurut Knowles (1984), orang dewasa mempunyai pengalaman yang banyak dan pembelajaran lebih berkesan sekiranya pengalaman ini digunakan sebagai asas untuk menguasai kemahiran atau pengetahuan baru. Sehubungan itu, teknik seperti perbincangan, penyelesaian masalah, penerokaan, pembentangan, perkongsian maklumat adalah lebih releven dan sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Orang dewasa tidak bergantung mysterious affair at styles. Dlm R.J Sternberg & L.F. Zhang (Eds.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (249- 252). NJ: Lawrence Erlbaum. Norazah Mohd. Nordin Shaari Osman Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pendidikan 43600 UKM Bangi Selangor D.E. CreationDate: 2009-04-22 19:55:21 Subject: Jpendidikan30[10].pmd Author: Administrator Creator: Adobe PageMaker 6.52 Producer: Acrobat Distiller


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


bahawa guru- guru pelatih KPLI mempunyai ciri-ciri pelajar dewasa di mana menurut Knowles (1984), orang dewasa mempunyai pengalaman yang banyak dan pembelajaran lebih berkesan sekiranya pengalaman ini digunakan sebagai asas untuk menguasai kemahiran atau pengetahuan baru. Sehubungan itu, teknik seperti perbincangan, penyelesaian masalah, penerokaan, pembentangan, perkongsian maklumat adalah lebih releven dan sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Orang dewasa tidak bergantung mysterious affair at styles. Dlm R.J Sternberg & L.F. Zhang (Eds.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (249- 252). NJ: Lawrence Erlbaum. Norazah Mohd. Nordin Shaari Osman Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pendidikan 43600 UKM Bangi Selangor D.E. CreationDate: 2009-04-22 19:55:21 Subject: Jpendidikan30[10].pmd Author: Administrator Creator: Adobe PageMaker 6.52 Producer: Acrobat Distiller


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


Menengah di Kedah RUJUKAN Ahmad Mahdzan Ayob. 1991. Kaedah penyelidikan sosio – ekonomi: Satu pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Zaki Abu Bakar. 1987. Cara kerja asas komputer. Fokus SPM. Mei: 19 – 23. Alias Bin Baba. 1997. Statistik untuk penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Allen, Gr. 1986. The graduate student’s guide


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


Persekitaran Sekolah Faktor persekitaran sekolah meliputi aspek pengajaran guru, pelaksanaan hukuman, penguatkuasaan peraturan, keceriaan iklim, keselamatan, hubungan guru dengan pelajar, hubungan pelajar dengan pelajar, sistem kaunseling, pelaksanaan kokurikulum dan kemudahan asas. Dalam hal ini, dua pemboleh ubah bersandar telah diukur, iaitu tahap kepuasan pelajar terhadap persekitaran sekolah dan tindakan yang cenderung diambil pelajar mengikut aras kepuasan tersebut. Analisis MANOVA ke atas


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata asas