Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Dialek ; Majalah ; Kamus Dewan Perdana ; Istilah Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


diuji bagi melihat sama ada terdapat sumbangannya terhadap kemahiran kognitif. Fasa eksperimentasi aktif didapati mempunyai perkaitan yang kuat dengan pencapaian kemahiran kognitif. Sementara pencapaian kemahiran teknikal pula banyak disumbang oleh aktiviti fasa III dan IV iaitu eksperimentasi aktif dan konseptual abstrak. Fasa I dan II didapati menyumbang terhadap pencapaian kemahiran analitikal. 114 Jurnal Pendidikan 30 ABSTRACT Learning styles are neither individualistic diproses antara pemerhatian reflektif dan eksperimentasi aktif. Cara pelajar melihat dan memproses maklumat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis personaliti, latar belakang pendidikan dan kerjaya yang diceburi (Kolb 1984). Menggabungkan aktiviti instruksi yang melibatkan empat aspek dalam teori pembelajaran Kolb memberikan dua faedah utama (Harb et al. 1995; Siegel et al. 1997). Faedah pertama pendekatan ini ialah membolehkan pedagogi disesuaikan dengan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


strategi pembelajaran bahasa ketika belajar bahasa Melayu di luar kelas. Dari segi jenis pelajar, pelajar cemerlang didapati menggunakan pelbagai pola strategi pembelajaran bahasa berbanding pelajar lemah seperti pola penghayatan agama, aktiviti bahasa dan teknologi maklumat ketika di luar kelas. Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran bahasa dalam kemahiran mendengar, bertutur dan menulis berbanding pelajar perempuan dalam kemahiran membaca ketika belajar teliti pengumuman sekolah / / 10. DTPP Dengar teliti percakapan pemberita / 11. DTKK Dengar teliti kata keluarga / 12. DTKGT Dengar teliti kata guru tuisyen / 13. BTG Banyak tanya guru / 14. DAPB Dengar aktiviti pertandingan bahasa / 15. ABAB Ambil bahagian aktiviti bahasa / 16. TDR Tutur dengan rakan / / 17. BDR Bincang dengan rakan / 18. GABT Guna alat bantuan pertuturan / / / / 19. PMTT Peruntuk masa tingkatkan pertuturan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


yang lebih jelas. Justeru guru perlu lebih sedar tentang kadar kematangan pelajar lelaki dan perempuan yang tidak sama. Oleh itu guru perlu melaksanakan pengajaran yang mempertimbangkan kepelbagaian pendekatan, kaedah, teknik, aktiviti dan bahan untuk memenuhi kepelbagaian pelajar. Aktiviti kokurikulum di sekolah juga perlu dipertingkatkan keberkesanan pelaksanaannya supaya pelajar lelaki lebih berminat untuk melibatkan diri. Dengan demikian, aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk membina cita-cita dan wawasan yang jelas


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


yang dikaji terbatas kepada tahap kecenderungan gaya pembelajaran mengikut model gaya pembelajaran Reid (1987), iaitu visual, audiotori, kinestatik, tactile, kumpulan dan individu. Kefahaman terhadap gaya pembelajaran, akan membantu pensyarah merancang aktiviti pengajaran yang serasi dengan gaya pembelajaran yang menjadi kecenderungan pelajar. Ia akan membawa faedah bersama kepada pelajar dan pensyarah dan seterusnya dapat mengelakkan ketegangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan mengikut jantina dan opsyen. Hanya gaya pembelajaran berkumpulan yang menunjukkan perbezaan yang signifikan dengan jantina. Dengan dapatan tersebut adalah diharapkan para pensyarah dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang difikirkan sesuai dengan dapatan tersebut. Para pensyarah bebas menggunakan daya kreativiti masing-masing bagi mencari pendekatan yang selari dengan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang menjadi pilihan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


dengan tahap literasi komputer pelajar. Namun, tidak terdapat hubungan bererti di antara sikap dengan kemahiran dalam ukuran literasi komputer pelajar. Dapatan kajian turut menyarankan agar setiap sekolah mengadakan lebih banyak aktiviti yang dapat memberi pendedahan mengenai komputer kepada pelajar agar tahap literasi komputer mereka bertambah baik dari semasa ke semasa. ABSTRACT Computer literacy has become the main agenda in today’s menunjukkan bahawa pelajar – pelajar yang bersikap positif terhadap komputer dapat menguasai kemahiran komputer dengan lebih cepat berbanding dengan pelajar – pelajar yang bersikap negatif. Mereka menunjukkan perasaan kegelisahan apabila didedahkan kepada aktivitiaktiviti yang berasaskan komputer. 3. Tahap Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Ibu Bapa Responden Dengan menggunakan Ujian Chi Kuasa Dua, kajian ini menunjukkan terdapat hubungan bererti di antara tahap pendidikan dan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


prototaip pemprosesan kognitif pelajar-pelajar khas dalam kategori lain, seperti pelajar-pelajar khas dalam kategori bermasalah pembelajaran dan dalam kategori pemulihan. Maklumat yang diperolehi boleh membantu para guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam usaha untuk menyesuaikan intervensi dalam P&P dengan keperluan unik para pelajar. RUJUKAN Abd Majid Mohd Isa.1994. Keberkesanan Raven SPM dalam mengenalpasti kanak- kanak Melayu


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata aktiviti

Peribahasa
320

If you lie down with dogs, you'll get up with fleas

Jika membabitkan diri dengan orang jahat atau aktiviti gelap, lama-kelamaan kita juga akan terbabit sama.

Bagaimana pohon tidak akan tumbang dipanah halilintar, baluhan kulit ada di batangnya

I advise you to stay away from those people and their illegal affairs because if you lie down with dogs, you'll get up with fleas. Sooner or later, I bet that you will acquire their undesireable qualities.

Aku menasihati kau agar jauhkan diri daripada orang itu dan kegiatan haram mereka kerana bagaimana pohon tidak akan tumbang dipanah halilintar, baluhan kulit ada di batangnya. Aku pasti lama-kelamaan, sifat mereka yang tidak diingini akan menjangkiti k

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...