Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_5.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


melalui soal selidik yang telah dijalankan ke atas 556 orang pelajar dalam Daerah Kubang Pasu, Kedah. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding dengan pelajar lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


an dan awal 1990-an banyak berkisar mengenai isu kecekapan kendiri pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik dan juga dari segi penggunaan komputer yang menunjukkan perbezaan antara gender yang agak ketara. Boleh dikatakan kajian-kajian tersebut merumuskan bahawa pelajar lelaki mempunyai kecekapan kendiri yang lebih tinggi berbanding pelajar perempuan dalam bidang berkenaan. Bagaimanapun terdapat juga kajian yang menunjukkan prestasi pelajar ialah bahawa prestasi pelajar lelaki lebih baik daripada prestasi pelajar perempuan bagi mata pelajaran yang berasaskan teknikal, seperti Lukisan Kejuruteraan dan Teknikal Kejuruteraan (Rujuk Rajah 9 dan 10). Keadaan ini agak selari dengan dapatan kajian Busch (1995) yang mendapati pelajar lelaki lebih cekap dalam aplikasi komputer berbanding pelajar perempuan. RAJAH 8. Peratus kelulusan Bahasa Inggeris SPM mengikut jantina (1996-2000) 100


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


Signifikan 138 Jurnal Pendidikan 30 1. Tahap Literasi Komputer Pelajar Kajian mendapati nilai min literasi komputer pelajar berada dalam kategori sederhana tinggi iaitu 66.67%. Ini adalah suatu keadaan yang agak baik kerana kumpulan penyelidik berpendapat adalah suatu yang agak membimbangkan jika min tahap literasi komputer pelajar kurang daripada 50%. Jika keadaan ini berlaku, para pelajar menghampiri tahap buta komputer sedangkan zaman sekarang adalah zaman ledakan maklumat yang berasaskan teknologi


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata agak