Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Buku ; Kerajaan Malaysia ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Ensiklopedia
Tajuk Sinopsis Bidang Klasifikasi
ABU MIHJAN AL-THAQAFIY

Abu Mihjan al-Thaqafiy (? 30 H./ ? 650 M.) ialah

penyair Parsi daripada golongan Mukhdaram yang

hidup pada zaman Jahiliah dan kemudiannya

memeluk Islam. Terdapat banyak perbezaan

pendapat tentang namanya. Abu Mihjan al-Thaqafiy

dikatakan bernama Amru ibn Habib, pendapat lain

pula mengatakan dia juga dikenali sebagai Abu Abid

dan manakala nama-namanya yang lain ialah Malik

dan Abdullah. Ibunya bernama Kunud bint Abdullah

ibn Abd Shams. Abu Mihjan salah seorang daripada

sahabat Nabi SAW. Dia mendengar dan meriwayatkan

hadith daripada Rasulullah SAW dan dia tergolong

dalam kalangan sahabat yang banyak mengalami

penderitaan dan berani.

UMUM
ABU ZAYD AL-ANSARIY

Abu Zayd al-Ansariy ( ?251 H./ ? 830 M.),

pakar ilmu nahu dan pengarang buku-buku sastera

dan bahasa. Nama penuhnya ialah Said ibn Aws ibn

Thabit al-Ansariy. Dia ialah imam yang terkenal.

Dia mampu menguasai ilmu bahasa dan ilmu-ilmu

yang sukar dikuasai oleh orang lain. Dia berguru

dengan Abu Amru ibn al-Ala, Ruyah ibn al-Ajaj,

Amru ibn Abid, Abu Hatim al-Sajistaniy, Abu

Ubayd al-Qasim ibn Salam, Umar ibn Shubbah dan

sekumpulan tokoh lain. Abu al-Abbas pernah

berkata, Abu Zayd seorang yang berkebolehan

dalam ilmu nahu tetapi masih tidak mampu

menyaingi al-Khalil dan Sibawayh. Sekalipun Yunus

menyamainya dalam penguasaan ilmu bahasa,

namun Yunus lebih mengatasinya dalam ilmu nahu.

Abu Zayd ialah orang ketiga dalam penguasaan

ilmu nahu.

UMUM
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata abid